img

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projektu „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ kviečia judumo planus rengiančių savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, aktyvių miestų bendruomenių atstovus į konferenciją

„Tvarus judėjimas mieste: klimatas, oras, sveikata“

Konferencijoje bus pristatyti Lietuvos oro teršalų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai, finansavimo instrumentai (europinė LIFE programa), kurios vienas iš prioritetų – tvarios miestų plėtros įgyvendinimas remiant inovatyvius techninius sprendimus. Su atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės atstovais, diskutuosime kaip pagerinti bendradarbiavimą ir kokias priemones būtina įgyvendinti, kad sumažėtų iš transporto išmetamųjų oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir pagerėtų gyvenimo kokybė.

Renginio laikas: 2018 m. vasario 22 d. 10:00 – 15:30
Renginio vieta: 506 salė, Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius

Konferencijos programa